ارزیابی جامع دکتری تخصصی در خرداد ماه برگزار می شود

ارزیابی جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه اموزش عالی علوم شناختی در روز یک شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار می شود.
تاریخ ارزیابی جامع شفاهی در آینده اعلام خواهد شد. دانشجویان شرکت کننده در ارزیابی شفاهی می بایست خلاصه شرح پیشنهاده (پروپزال) خود را در سه صفحه جهت ارائه به جلسه شفاهی همراه داشته باشند.
دانشجویان واجد شرایط که تمایل به شرکت در ارزیابی جامع را دارند می بایست نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدرک زبان خارجی خود تا تاریخ  اول خرداد ۱۴۰۱ در سامانه آموزشی جهت استعلام نهائی از مرکز صادر کننده مدرک زبان اقدام نمایند.

  • حداقل نمره زبان خارجی مورد قبول :

Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60

MHLE=50

TELP=50

آزمون زبان دانشگاه فردوسی مشهد

KELT=60

آزمون زبان دانشگاه خوارزمی

 

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم بایستی در ارزیابی جامع شرکت نماید. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی امتحان جامع چهار نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت آمادگی نداشتن برای شرکت و یا قبول نشدن در اولین ارزیابی جامع تنها یکبار دیگر و در نیمسال پنجم  مجاز به شرکت در ارزیابی بعدی است.

 

ارزیابی جامع شامل ارزیابی کتبی و شفاهی است ارزیابی کتبی شامل درس های اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است . نمره میانگین ارزیابی کتبی نباید کمتر از ۱۵ باشد.  نمره ارزیابی شفاهی بر اساس: ۱- مصاحبه درباره محتوای درس های آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی محاسبه می شود. میانگین نمره ارزیابی جامع (شفاهی و کتبی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

  • شرایط لازم برای شرکت در ارزیابی جامع :
  • -گذراندن ۱۸ واحد درسی و کسب نمره قبولی؛
  • -دارا بودن مدرک زبان مورد تایید؛
  • -تکمیل بودن پرونده آموزشی

دانشجویان دارای شرایط برای اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی جامع می بایست  تا تاریخ اول خرداد ماه در سامانه آموزشی از قسمت “مکاتبات اداری”، بخش “فرم های درخواست” ، گزینه “آزمون جامع”را انتخاب نموده و سپس در صفحه “سامانه درخواست ازمون جامع”  از بخش “ارزیابی جامع آموزشی – پژوهشی مقطع دکتری” نسبت به ثبت درخواست شرکت در “ارزیابی جامع آموزشی – پژوهشی” و بارگذاری مدرک زبان خارجی (مطابق راهنمای مندرج در سامانه) اقدام نمایند. موسسه نسبت به استعلام مدرک زبان خارجی از مرکز صادر کننده آن اقدام خواهد کرد.

همچنین، دانشجو موظف است پس از ارزیابی جامع عنوان طرح پژوهشی یا رساله خود را جهت تصویب از طریق سامانه آموزشی ثبت نماید.

 

  • مواد درسی برای ارزیابی کتبی جامع:

رشته

مواد درسی

روانشناسی شناختی

 شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفت

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم شناختی

روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

علوم اعصاب شناختی –

مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی

* نوروپسیکوفارماکولوژی

 *نوروبیولوژی حافظه و یادگیری

مدلسازی شناختی

*بازشناسی الگو

*تخمین و شناسایی سیستم ها

* روانشناسی شناختی – روانشناسی شناختی ،

روانشناسی شناختی پیشرفته ۱ و ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

توجه : دانشجویان می توانند بین دو درس بازشناسی الگو و تخمین و شناسائی سیستم ها به دلخواه یکی را انتخاب نمایند.

علوم شناختی

 زبانشناسی

* زبانشناسی

* علوم اعصاب شناختی زبان

* استعاره تلفیق و شناخت

علوم اعصاب شناختی –

رایانش و هوش مصنوعی

* مباحث ویژه (نورو ایمیجینگ)

* علوم اعصاب شناختی

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

*تخمین و شناسایی سیستم ها