اصول نوروتئولوژی

نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشته ای جدید است که به بررسی زیربناهای عصبی تجربیات مذهبی و معنوی می‌پردازد. این حیطه در سال های اخیر توانسته است توجهات زیادی را در مجامع علمی و عمومی به خود جلب کند. چندین کتاب درباره رابطه مغز و تجارب مذهبی نوشته شده است و مقالات علمی زیادی درباره این موضوع به چاپ رسیده است. مجامع علمی و دینی علاقمندند اطلاعات بیشتری را درباره نوروتئولوژی و نحوه ورود به این حوزه کسب کنند و بدانند آیا می توان با یکپارچه کردن علوم و دین، باعث حفظ و اعتلای آنها شد یا خیر. یکی از مهم ترین نقص های نوروتئولوژی، نبود اصل مشخصی است که تحقیقات براساس آن ها انجام شود. اگر قرار باشد نوروتئولوژی به عنوان یک علم زنده به حرکت خود ادامه دهد، نیازمند مجموعه ای از اصول مشخص است که هم از نظر دینی و هم از نظر علمی مورد پذیرش باشند. نکته مهم این است که نوروتئولوژی هم نسبت به دیدگاه‌های علمی و هم نسبت به دیدگاه‌های معنوی پذیرا باشد و عناصر اساسی این دیدگاه‌ها را حفظ کند. هدف کلی این کتاب این است که اصول لازم برای نوروتئولوژی را مشخص سازد تا به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

 

«اصول نوروتئولوژی (الهیات عصب شناختی)» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر اندرو بی. نیوبرگ نگارش شده و توسط دکتر رضا رستمی و دیگران ترجمه شده است. انتشارات ارجمند در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.