اطلاعیه برگزاری انتخابات نخستین دوره‌ی انجمن علمی دانشجویی موسسه

با استعانت از خداوند متعال، نخستین دوره انتخابات انجمن علمی دانشجویی موسسه به شرح زیر برگزار میشود:

تاریخ برگزاری:

به منظور تسهیل شرکت اکثریت دانشجویان، انتخابات در چند روز به تاریخهای زیر برگزار می شود:

چهارشنبه ۴ بهمن ماه و سه شنبه ۱۰ بهمن تا پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه

محل برگزاری:

واحد آموزش واقع در طبقه دوم ساختمان اداری

نحوه تبلیغات:

دوره‌ی تبلیغات از تاریخ ۲۸ دی تا پایان ۳ بهمن تعیین شده است

نامزدها می توانند توانایی ها، ویژگیهای و برنامه‌های خود را در دوره‌ی تبلیغات از طریق گفتگوی رو در رو، ارایه‌ی تراکت، یا روشهای مجازی به دانشجویان معرفی کنند.

همچنین هر یک از نامزدها می توانند تنها یک برگ پوستر در قطع  A4   تهیه کنند و به واحد آموزش موسسه تحویل دهند که در محل مشخص شده در ساختمان آموزشی نصب خواهد شد.

نحوه رای دهی:

کلیه دانشجویان می توانند با دردست داشتن کارت دانشجویی به واحد آموزش موسسه مراجعه کنند و اسامی نامزدهای مورد نظر خود را در تعرفه های رای آماده شده بنویسند و به صندوق بیاندازند.

اعضای منتخب انجمن هفت نفر هستند که به مدت یکسال انتخاب خواهند شد. طبق مصوبه هیات رییسه موسسه و به منظور فراگیر بودن انجمن علمی در همه‌ی گرایشها، هر دانشجو می تواند به حداکثر دو نفر از کاندیداها در هر گروه آموزشی رای دهد و یک نفر دیگر را هم از هریک از گروهها که مایل بود انتخاب کند.

اسامی کاندیداها:

اسامی کاندیداهای انجمن علمی به تفکیک گروه به شرح زیر است:

گروه اول: شناخت و جامعه

 

نام

مقطع

گرایش

احمدی نسب ندیکی – فاطمه

کارشناسی ارشد

رسانه

احمدی – علی

کارشناسی ارشد

رسانه

افشاری – طه

کارشناسی ارشد

ذهن مغز و تربیت

جاویدی منوری ثانی – نرگس

کارشناسی ارشد

ذهن مغز و تربیت

حدیثی – صفا

کارشناسی ارشد

ذهن مغز و تربیت

زارعی – کوثر

کارشناسی ارشد

ذهن مغز و تربیت

مجاهد – محمدحسن

دکتری

زبان شناسی شناختی

 

 

گروه دوم: روانشناسی و توانبخشی

 

نام

مقطع

گرایش

بخشیان – مریم

کارشناسی ارشد

توانبخشی

پوروقار – پریا

کارشناسی ارشد

توانبخشی

شریعتی – حنانه

کارشناسی ارشد

توانبخشی

عباسی – نسرین

دکتری

روانشناسی شناختی

کارشناس نجف ابادی – مهدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

کوپائی – مجتبی

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

محبوبی – مروارید

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

مهری – ندا

کارشناسی ارشد

توانبخشی

هاشمی منفرد – سیده ارام

کارشناسی ارشد

روانشناسی شناختی

 

گروه سوم: علوم اعصاب و مدل سازی

 

تهرانی دوست – امیرعلی

کارشناسی ارشد

طراحی و خلاقیت

رمضان نژادبالاگفشه – معصومه

کارشناسی ارشد

طراحی و خلاقیت

شیشه گران – امیر

کارشناسی ارشد

طراحی و خلاقیت

مظلوم فرزقی – سیده فاطمه

دکتری

مدلسازی شناختی

نیک روش متین – حسین

دکتری

مدلسازی شناختی

یعقوبی اصل – الهام

دکتری

علوم اعصاب

 

 

از همه‌ی دانشجویان عزیز دعوت می‌کنیم که با مشارکت در این انتخابات به تشکیل انجمن علمی دانشجویی قوی کمک کنند.

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علوم شناختی