انتشار نسخه جدید فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۴، شماره ۲

نسخه جدید فصلنامه تازه‌های علوم شناختی ویژه فصل تابستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. شایان ذکر است این نشریه علمی پژوهشی، تنها مجله تخصصی علوم شناختی در کشور است. اولین شماره این فصلنامه در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است، و از آن زمان به بستر مناسبی برای طرح دیدگاه‌ها و پژوهش‌های اساتید رشته‌های مرتبط با علوم‌ شناختی در ایران تبدیل شده است.

لینک مشاهده محتوای نسخه تابستان ۱۴۰۱ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی