بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف کننده

امروزه گفتمان غالب دنیای رفتارشناسی انسان (فارغ از همه اما و اگرها و تردیدهای موجود) درآمیخته با ایده های داروینی است. همان طور که روان شناسی و زیست شناسی، دو همسایه دیوار به دیوار هستند، برای رفتار مصرف کننده و بازاریابی نیز چنین رابطه ای متصور است یعنی تحول در یکی، دیگری را باید تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف «زیست باوری»، در «رفتارگرایی» با کمی اغراق می‌توان گفت که هرکسی می‌تواند هرچه بخواهد را به دست آورد. اما سوال بی‌پاسخ این است که آیا رفتار، نگرش ها را شکل می‌دهد یا نگرش های افراد سبب بروز رفتاری می‌شود؟

علم «عصب شناسی»از پیوند میان رشته های مختلفی پدید آمده است. این حوزه علمی کمک بسیار زیادی به شناخت رفتار انسان (و به طور ویژه رفتار مصرف کننده) کرده و می‌کند. امید است که این حوزه علمی بتواند پاسخگوی سوال ریشه ای مذکور باشد.

«بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف کننده» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط لئون زوراویکی نگارش و توسط دکتر کامبیز حیدرزاده و حسین علی سلطانی ترجمه شده است. نشر علم در سال ۱۳۹۲ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط