بیستمین فراخوان حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از طرح های پژوهشی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در فراخوانی جدید حمایت خود را از طرح های پروهشی در حوزه های “تدوین و بومی سازی ابزار ارزیابی جامع وضعیت سلامت شناختی سالمندان ایرانی” و “تهیه بسته جامع مداخلات ابزاری و دیجیتال سلامت شناختی سالمندان مبتنی بر بازی” اعلام کرده است.

پژوهشگران علاقمند می توانند برگه ثبت درخواست طرح را از سامانه ستاد  (www.cogc.ir)  دریافت و در بازه زمانی اول تا دهم مرداد ماه از طریق کارتابل کاربری خود در سامانه ستاد بازگذاری کنند.