تدریس هماهنگ با مغز

هر چه بیشتر درباره مغز انسان بدانیم، بیشتر می‌توانیم دانسته ها را در مدرسه به کار گیریم. اگر کسی بگوید تحقیقات و یافته‌های مربوط به مغز ربطی به یادگیری ندارد، در واقع می‌گوید که مغز ربطی به یادگیری ندارد. درک و به کارگیری تحقیقات مربوط به مغز بهترین کاریست که می‌توان برای بهبود یادگیری انجام داد. ایده‌ها و رویکردهایی که در این کتاب از آن‌ها دفاع می‌شود به تدریج رواج پیدا خواهند کرد. چرا؟ زیرا به سود همه است که به روشی تدریس کنیم که با مکانیسم‌های یادگیری مغز هماهنگ و سازگار باشد.

اگر بخواهید ماشینتان را تعمیر کنید به مکانیکی می‌روید. اگر کمک حقوقی بخواهید سراغ وکیل می‌روید. ولی، آیا برای فهم مغز و چگونگی یادگیری به سراغ معلم می‌روید؟ شاید نه، اما، والدین امیدوارند متخصصانی که به فرزندانشان درس می‌دهند در زمینه مغز و فرآیند یادگیری، اطلاعات داشته باشند. البته در دفاع از معلمان باید گفت که حتی اندیشمندان اعصاب نیز هنوز در مورد برخی فعالیت‌های داخل مغز آگاهی قطعی ندارند. و نمی‌دانند داده‌های علمی درباره مغز را به چه اندازه می‌توان در مدرسه استفاده کرد.

مطالب مرتبط