تشکیل شش کارگاه آموزشی در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

تشکیل شش کارگاه آموزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی است. دهمین همایش علوم شناختی توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه روز از چهارشنبه ۲۶ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت در محل آن دانشگاه برگزار می شود.

طبق برنامه پیش بینی شده، در هر یک از روزهای همایش دو کارگاه در ساعات بعد از ظهر به موازات سایر برنامه های علمی همایش تشکیل خواهد شد.  تحریک مبتنی بر فرکانس بطور مشترک توسط دکتر پیمان ابهریان و دکتر آناهیتا خرمی به مدت چهار ساعت تدریس خواهد شد. کارآفرینی در حوزه فناوری های شناختی موضوع کارگاه آموزشی دکتر حامد بهمنی  است.آموزش عملی استروتکسی توسط دکتر محمد حسین محمدی آموزش داده خواهد شد. دکتر ویدا میرابوالفتحی نقش تمرینات شناختی را در بهبود مداخلات شناختی – رفتاری تدریس می کند. دکتر آمنه امیدی نیزموضوع تشریح عملی مغز انسان با مرور بر نوروآناتومی سطحی، مقطعی و رادیولوژی را برای کارگاه آموزشی خود برگزیده است. موضوع ششمین کارگاه آموزشی طرح رفتار، مدل ها، ساختار کاربرها با تدریس دکتر شقایق چیت سازاست.

دانشجویان و سایر علاقمندان به شرکت در این کارگاه های آموزشی می توانند برای ثبت نام از طریق سامانه همایش به نشانی iccs.icss.ac.ir اقدام نمایند. وزارت بعدات، درمان و آموزش پزشکی با اعطای ۱۵ امتیاز بازآموزشی به شرکت کنندگان دردهمین همایش علوم شناختی و  کارگا ه های آموزشی آن موافقت کرده است.