تعطیلات تابستانی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تعطیلات تابستانی  موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز شنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ شروع می شود. موسسه از ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه ۱۸ مرداد ماه فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

در صورت فوریت با رایانامه [email protected] تماس گرفته شود.