تعطیلی اضطراری موسسه

در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی واحد های آموزشی، پژوهشی و اجرایی موسسه از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ماه تعطیل است.

در این مدت و تنها در صوت فوریت، امکان تماس دانشجویان موسسه از طریق رایانامه ejraee@iricss.org  فراهم می باشد. 

سلامت بمانید.