تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه متغیر نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تا تاریخ “حذف و اضافه” امکان پذیر است

دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۹ و ماقبل موسسه آموزش عالی علوم شناختی فرصت دارند تا تاریخ  ۱۸ مهر ماه، مراحل ثبت نام و انتخاب واحد و پرداخت کامل شهریه نیمسال پاییزی خود را تکمیل کنند.

دانشجویان می­توانند جهت ثبت نام و انتخاب واحد و همزمان پرداخت شهریه ثابت و بدهی احتمالی پیشین خود تا قبل از پایان روز شبنه ۲۷ شهریور ماه اقدام نمایند. سپس واحدهای درسی خود را انتخاب و تا تاریخ “حذف و اضافه” (۱۱ تا ۱۸ مهر) شهریه متغیر خود را پرداخت و بدین ترتیب دانشجوی موسسه شناخته شوند.

بنابراین، دانشجویان موسسه باید علاوه بر تکمیل پرونده آموزشی، ثبت نام و انتخاب واحد، کل مبلغ شهریه ثابت و متغیر خود را تا قبل از پایان تاریخ “حذف و اضافه” از طریق سامانه آموزشی  پرداخت نموده باشند.

بر اساس ضوابط و مقررات تحصیلی، ثبت نام نکردن یا عدم انتخاب واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می­شود و دانشجو  دچار “وقفه تحصیلی” خواهد شد در اینصورت موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می­باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی ریاست موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد

دانشجویان می­توانند در صورت نیاز به دریافت وام برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر خود از دو طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه دانشجویی  اقدام کنند.

روش ثبت درخواست و دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان پس از صدور و ابلاغ دستور العمل­های جدید و در دست تهیه صندوق  رفاه اعلام خواهد شد.

در روش دوم, و بر اساس توافقنامه امضا شده بین موسسه آموزش عالی علوم شناختی و بانک قرض الحسنه مهر ایران، دانشجویان موسسه می توانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران (ترجیحاً شعبه بومهن) تقاضای دریافت ” کالا کارت” جهت دریافت وام شهریه موسسه آموزش عالی علوم شناختی را طبق شرایط بانک (حداکثر ۳۰ میلیون تومان با سود ۴ درصد) انجام دهند. بانک متعهد شده است ظرف دو هفته­ (قبل از پایان تاریخ حذف و اضافه) پاسخ دانشجوی متقاضی را بدهد. برای دریافت وام همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی هنگام مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر اموزش موسسه تماس حاصل نمایید.