ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی

از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی ) در رشته های: ۱-علوم شناختی – روان‌شناسی شناختی، ۲- علوم شناختی – توانبخشی شناختی، ۳- علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت، ۴- علوم شناختی _طراحی و خلاقیت و

۵  – علوم شناختی – رسانه  دعوت می شود جهت ثبت نام در موسسه از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ شهریور ماه اقدام نمایند.

 

شرایط تحصیل در موسسه آموزش عالی علوم شناختی:

 • محل تشکیل کلیه کلاس­‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی در محل مجتمع موسسه واقع در شهر پردیس خواهد بود.
 • روزها و ساعات تشکیل کلاس‌­ها و جلسات آموزشی و پژوهشی مطابق با برنامه آموزشی موسسه خواهد بود.
 • موسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است.

 

بورسیه تحصیلی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی) به یک تا دو نفر از پذیرفته شدگان رتبه های اول تا دهم آزمون کارشناسی ارشد به شرط سهمیه قبولی آزاد در آزمون سراسری و دریافت نکردن کمک شهریه و با بورسیه تحصیلی از سوی سایر نهادها و سازمان‌ها، جهت ادامه تحصیل در موسسه در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بورس تحصیلی (معافیت کامل از پرداخت شهریه) اعطا می کند.

روش ثبت نام:

 ثبت نام در سه مرحله: ۱  ثبت نام و بارگذاری برخط روگرفت مدارک،  ۲- پرداخت شهریه ثابت و متغیر و انتخاب واحد درسی (بر خط) و  ۳-تحویل اصل مدارک (حضوری) در محل موسسه  برای راستی آزمایی ، مطابق جدول زیر صورت  می گیرد:

 

 

از طریق

تا تاریخ

از تاریخ

مرحله

سامانه پذیرش

۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

ثبت نام – بارگذاری روگرفت مدارک*

سامانه آموزشی

۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۲۸

انتخاب واحدهای درسی – پرداخت شهریه

حضور در محل موسسه

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تحویل اصل مدارک

 

روگرفت مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است در زمان ثبت نام برخط (بارگذاری مدارک) ارائه نمایند:

 

۱اصل یا گواهی مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

 

 • ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۱-۱برگه تکمیل شده ۲ پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ مدرک کارشناسی‌ (لیسانس) خود  نیستند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را بر اساس محتوای برگه ۲ ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

 

 • ارائه نسخه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی بر اساس محتوای برگه ۲ به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است

 

۲۱برگه۳ تکمیل شده  – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ دانشجوی نیمسال پایانی بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی برگه ۳ را تکمیل نموده و روگرفت آن را  همراه با  سایر مدارک برای تشکیل پرونده آموزشی ارسال نمایند.

 

 • ارائه نسخه اصل برگه ۳ تکمیل شده به موسسه برای راستی ازمایی الزامی است.

 

۳۱ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ می بایست اصل و روگرفت  مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

 • تحویل نسخه های اصل و روگرفت مدرک کارشناسی و یا برگه های مربوطه در زمان راستی آزمایی و تحویل مدارک به موسسه ضروری است.

۲برگه تاییدیه تحصیلی: کلیه دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir  و پس از ثبت اطلاعات مربوطه و اخذ کد رهگیری، نسبت به دریافت برگه تائیدیه تحصیلی و بارگذاری آن در سامانه پذیرش موسسه اقدام نموده و سپس کد رهگیری دریافت شده را در فرایند ثبت نام الکترونیکی موسسه در قسمت (مشخصات مقاطع تحصیلی پایه ـبخش کد رهگیری استعلام مدرک پایه) وارد نمایند

 

 • ارائه اصل برگه تاییدیه تحصیلی به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۳ تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی.

 

 • ارائه اصل‌ و یک نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی به موسسه برای راستی آزمایی مدارک ضروری است.

 

۴  عکس  الکترونیکی جدید تمام رخ گذرنامه ای

 

 • ارائه شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به موسسه هنگام ثبت نام حضوری ضروری است.

 

۱-۴  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

 

۵مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۲۰ و ۲۱ دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره  کارشناسی ارشد نیمه‌ متمرکز سال ۱۴۰۲ مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir  برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند ولیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه درخواست دانشجو به موسسه ارسال می شود.

دانشجو در این مرحله می بایست از قسمت «چاپ صدور مجوز ثبـت  نـام » نسبت به اخذ پرینت اقدام و در قسمت مدارک نظام وظیفه در زمان ثبت نام برخط در سامانه پذیرش موسسه بارگذاری نماید.

 

 • ارائه اصل مجوز سازمان نظام وظیفه عمومی به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

  

۶ طبق دستورالعمل سازمان امور دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ با مراجعه به پورتال های https://portal.saorg.ir/mentalhealth  و https://portal.saorg.ir/physicalhealth سازمان امور دانشجویان،  ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه سجاد (مطابق راهنمای ثبت نام در سامانه) اقدام و پس از تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان خود (مطابق راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان) نسبت به دریافت و بارگذاری خروجی کارنامه سلامت خود در سامانه پذیرش اقدام نمایند.

 

 • ارائه خروجی کارنامه سلامت جسم و روان در زمان راستی آزمایی و تحویل مدارک به موسسه ضروری است.

 یادآوری:

۱- مراجعه حضوری شخص دانشجوی پذیرفته شده در مرحله تحویل حضوری مدارک الزامی است. هرگونه دوگانگی و اختلاف داشتن اصل مدارک با روگرفت مدارک بارگذاری شده به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

۲- تکمیل نکردن مراحل برخط ثبت نام، انتخاب نکردن واحد های درسی و پرداخت نکردن شهریه ثابت و متغیر و نیز مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌های تعیین شده به منزله انصراف پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

 

پیوست ها: