ثبت نام و انتخاب واحدهای درس برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱  دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه تا پایان روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه  از طریق سامانه آموزشی انجام پذیر می باشد.

فهرست درس ها در نیمسال دوم  از طریق “۱- سامانه اموزشی -۲-امور آموزشی – ۳-دروس ارائه شده ” قابل مشاهده است.

کلاس های درس  از روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه شروع می شود. کلیه کلاس ها به صورت حضوری و در محل موسسه واقع در شهر پردیس تشکیل خواهند شد.

دانشجویان شاغل به تحصیل در در مرحله آموزشی و نیز در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه یا رساله می بایست در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی اقدام نمایند.

ثبت نام و انتخاب نکردن واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می شود و دانشجو  دچار “وقفه تحصیلی” خواهد شد و موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد.

 

شهریه و روش پرداخت:

با توجه به افزایش هزینه ها و  بر اساس مصوبه هیات امنای موسسه آموزش عالی علوم شناختی، مبلغ شهریه متغیر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی به میزان ۲۰ درصد و برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد به میزان ۳۰ درصد نسبت به شهریه متغییر در نیمسال اول سال تحصیلی افزایش یافته است.

جمع مبلغ شهریه ثابت و شهریه متغیر بصورت یکجا و برخط و از طریق سامانه آموزشی  قابل پرداخت است. هیچ نوع پرداخت به صورت نقد، چک و یا سفته امکان پذیر نیست.