جلسه آشنایی دانشجویان نو ورود دکتری تخصصی با موسسه

نشست آشنایی دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی مهر ماه ۱۴۰۰ موسسه اموزش عالی علوم شناختی با موسسه در روز پنجشنبه ۷ آبان ماه  بصورت حضوری برگزار می شود. این نشست از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰ در سالن آمفی تئاتر واقع در ساختمان آموزشی به منظور آشتایی دانشجویان نو ورود دکتری تخصصی با امکانات، شیوه نامه ها و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی  موسسه و  همچنین آگاهی از حمایت های کشور  از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی تشکیل خواهد شد. رییس، معاونان،مدیران و تعدادی از استادان موسسه در این نشست به پرسش های دانشجویان پاسخ خواهند داد. شرکت  در نشست برای دانشجویان نو ورود ضروی است.