جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

  بررسی تفاوت های انواع مفاهیم انتزاعی و عینی بر حسب معیارهای فراشناخت اجتماعی، تصویرپذیری، مدالیته دریافت، عینیت و انتزاعیت

  

اساتید راهنما:              دکتر رامین گلشایی

دانشجو :                                       مصطفی اکبری

                   (دانشجوی رشته روانشناسی شناختی)

 

روز :                                   پنجشنبه ۲۸ مهر  ۱۴۰۱

     ساعت:                               ۰۸:۳۰

     لینک دفاع:        https://www.skyroom.online/ch/icss/defa

 

   علاقه مندان می توانند از طریق لینک بالا در جلسه دفاع شرکت کنند