حمایت ستاد توسعه علوم شناختی از طرح های تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا در حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح­ های تجمیع پایان ­نامه ­ها و رساله­ های همراستا (پویا) در حوزه علوم شناختی حمایت می نماید. میزان حمایت تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شده است.

طرح های “پویا ” شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت ­های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.

طرح­ های پژوهشی و توسعه فناوری، خصوصاً در حوزه ­ی علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می­­ گیرند. به علاوه برای تشویق محققان، به منظور ترکیب پایان نامه­ ها در قالب طرح پژوهشی، میزان حمایت از طرح های “پویا” تا سقف یک و نیم میلیارد ریال افزایش یافته است.

کلیه محققان حوزه علوم و فناوری‌های شناختی دعوت شده است با توجه به “فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی تجمیع پایان­ نامه­ ها و رساله­ های همراستا (پویا)” در وب­سایت ستاد (www.cogc.irفرم پیشنهاد طرح را دریافت و تکمیل نموده و از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری نمایند.

ثبت طرح پژوهشی پویا (تجمیع پایان ­نامه ­ها و رساله ­های همراستا) در تمام طول سال امکان­پذیر است.

ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های خود می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی، زمینه ترویج دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی را در سطح کشور فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فناوری های شناختی‌ گسترش دهد.