درباره علم شناختی

درباره علم شناختی، داستان شکل‌گیری انقلابی است که در تاریخ علم به انقلاب شناختی مشهور است و نتیجه آن پدید آمدن حوزه‌ای جدید از دانش است که با عنوان «علوم شناختی» معرفی می‌شود. علوم شناختی، اشاره به یک حوزه میان‌رشته‌ای دارد که به طور مشخص، شامل شش رشته انسان‌شناسی، علوم اعصاب، زبان‌شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن می‌شود. هدف مشترکی که این شش رشته مجزا را ذیل یک عنوان مشترک قرار می‌دهد، مطالعه ذهن و شناخت در انسان و سایر اشیای ذهن‌مند است. در فصول مختلف کتاب نحوه شکل‌گیری انقلاب‌شناختی، شاخه‌های مختلف علوم شناختی و مهم‌ترین رویکردهای رایج در این حوزه بررسی می‌شوند.

مطالب مرتبط