درمان شناختی مبتنی بر بهبودی برای بیماری‌های شدید روانی

کتاب حاضر آخرین اثر پرفسور آرون تی.بک روانپزشک و بنیان‌گذار شناخت درمانی است و جهشی روبه‌جلو در رویکردهای درمانی بیماری‌های شدید روانی است. کتاب رویکرد شناختی مبتنی بر بهبودی را شرح می‌دهد. این رویکرد مبتنی بر شواهد به افرادی که دارای اختلال شدید روانی مانند اسکیزوفرنی و … هستند، کمک می‌کند تا در جامعه و زندگی خود مسیر بهتری بسازند. درمان شناختی مبتنی بر بهبودی راهبردهای نوآورانه‌ای را برای کمک به افراد برای تغییر از ذهنیت «بیمارگونه» به شیوه زندگی سازگارانه و برداشتن گام‌های مثبت برای پیگیری آرزوهای ارزشمند خود ارائه می‌دهد. طرح‌ها و تصویرهای واضح، کاربرگ‌ها و گفتگوهای داخل کتاب، راه‌هایی برای دسترسی به ذهنیت سازگارانه با افرادی که علائم منفی، هذیان، توهم، مشکلات ارتباطی، رفتار آسیب‌رسان یا پرخاشگرانه و سایر چالش‌ها را تجربه می‌کنند، نشان می‌دهند. این راهنمای عملی، که نمونه‌های بالینی زیادی را مطرح کرده هم برای بالینگران مجرب و هم برای دانشجویان و سایر متخصصان حرفه سلامت روان مفید خواهد بود.