در مسیر تربیت

معمولا یادگیری دا داخل کلاس‌های مدرسه اتفاق می‌افتد و از قضا، مدیر مدرسه با این‌که بیش‌ترین وقت خود را خارج از کلاس‌ها می‌گذراند با انتخاب افراد، طراحی مناسبت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدایت عمومی جو مدرسه، معلمی کردن نسبت به کار معلمان مدرسه و … بیشترین تاثیر را بر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان دارد.  رفت و آمد دانش‌آموزان و معلمان به کلاس درس، برخلاف دقت نظرها و جزئیات مورد تاکید و پی‌گیری مدیر، قابل رویت است؛ ولی در نهایت، نتیجه و پیامد کار مدیر است که  پس از مدتی داوری پذیر می‌شود. مدیر است که بر کیفیت معلمی کردن در مدرسه نظارت می‌کند و وضعیت مناسب را برای بهبود آن فراهم می‌سازد و اوست که هدف و مسیر پیشرفت را برای شئون مختلف مدرسه تعریف می‌کند و میزان نزدیک شدن به آن اهداف را می‌سنجد.

مطالب مرتبط