دین و مدل‌های فرهنگی

مباحثی در انسان‌شناسی شناختی و دین‌شناسی

پدیده فرهنگ، زیرساخت تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … است و محدودیتی برای خود نمی‌شناسد و در تمام ابعاد زندگی حضور دارد و هیچ قلمروی از زندگی بشر از تاثیر آن برکنار نمی‌ماند. اهمیت فرهنگ در عصر جدید، اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشته، چنان‌که پژوهشهای گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و رشته‌های علمی مختلفی پدید آمده است که از زوایای گوناگون به بررسی «فرهنگ» پرداخته‌اند. انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که در هر جامعه‌ای باید مقوله‌ای مشترک در کار باشد که اعضای جامعه را به هم بپیوندد و فرهنگ، عامل این پیوند است و در واقع، قوام و دوام جامعه، وابسته و پیوسته به این فرهنگ است. محقق ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا قائمی‌نیا در این اثر ارزشمند، مطالعات بین‌رشته‌ای میان انسان‌شناسی (یا آنتروپولوژی) و قرآن انجام داده و مسائل مهمی را در این‌باره مورد بحث قرار داده است از جایگاه فرهنگ در ذهن بشر تا تلقی قرآن از فرهنگهای مختلف، معرفت فرهنگی از نظر قرآن و چگونگی ارائه معارف فرهنگی..

مطالب مرتبط