راهنمای جامع حافظه کاربردی

حافظه یکی از جذاب‌ترین واژگان روان‌شناسی شناختی است که همواره مورد توجه علاقه‌مندان بوده است. در زبان‌فارسی غالب کتابهای مرتبط موضوع حافظه بیش از پیش به تئوری‌ها و مباحث نظری می‌پرداختند. وجود کتابی که بتواند مباحث کاربردی را مطرح کند تاکنون نبوده است. در این راستا کتاب حافظه کاربردی که علاوه بر غنای علمی دارای مباحث کاربردی و عملی ارزشمندی است جالب توجه است. این کتاب در ۳ بخش و ۳۷ فصل بوسیله محققان مختلف به خصوص دو صاحب نظر پر توان تیموتی پرفکت و استیفان لیندسی تالیف گردید. بهره‌مندی از مباحث کاربردی، ارزش کتاب را مضاعف کرده است که امید داریم مورد توجه علاقه‌مندان خواهد بود.

مطالب مرتبط