راهنمای درمان اهمال کاری

این کتاب سرشار از نمونه های افرادی است که بر اهمال کاری غلبه کرده اند، سرشار از توصیه های عملی و فرم های کمک کننده، این کتاب می تواند زندگی شما را تغییر دهد، بخوانید و به آن عمل کنید- منتظر چه هستید؟

این کتاب گنجینه ای از روش های عملی برای ترک عادت اهمال کاری است. دکتر باسکو شما را تشویق و دلگرم خواهد کرد تا بدانید چگونه “مرد عمل” باشید. امیدوارم این کتاب به زودی در دسترس قرار گیرد.

آیا تکالیف کمتر و خوشایند را به لحظه آخر موکول می‌کنید؟ آیا ۵۰ درصد از برآوردهای شما این است که «خیلی طول نمی‌کشد، وقت به اندازه کافی دارم؟» فکر می کنید که در زندگی تان یک اهمال کار تمام عیار هستید؟ با این کتاب راهنما، شما مهارت های شناسایی شگردهای تعلل خودتان و جعبه ابزار ترمیم آن را کسب خواهید کرد. وقتی کارها را به انجام رساندید، آماده پاداش باشید: پاداش شما بهره وری بیشتر و زمان بیشتر برای تفریح است.

 

«راهنمای درمان اهمال کاری»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط مونیکا رامیرز باسکو نگارش و توسط مصلح میرزایی و دکتر مهدی اکبری ترجمه شده است. و انتشارات کتاب ارجمند در سال ۱۳۹۰ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط