راهنمای علوم اعصاب شناختی

در کتاب راهنمای علوم اعصاب شناختی، مولف به صورت روشن، آموزنده و جذاب به معرفی علوم اعصاب شناختی می‌پردازد. ویراست سوم این کتاب به صورت تحسین‌برانگیزی دیدگاه‌های موجود در روان‌شناسی شناختی، نوروسایکولوژی و تصویربرداری مغزی را با هم ادغام می‌کند. این کتاب، به صورت منسجمی زیربنا و پایه موضوعات کلیدی موجود در حوزه علوم اعصاب شناختی را باتوجه به تحقیقات کلاسیک و جدید ارائه می‌کند. پوشش موضوعات در این کتاب به شدت تحسین برانگیز است؛ از روش‌های پایه‌ای علوم اعصاب شناختی تا فصولی که با جزئیات موضوعی همچون «هیجان» وهمچنین مباحث شناختی عمده مانند «زبان» و «حافظه» را پوشش می‌دهند، دربرمی‌گیرد که منعکس کننده نتایج تحقیقات چند دهه اخیر است. این کتاب همچنین دربرگیرنده جدیدترین و به روزترین روش‌هاست و آنها را به گونه‌ای ادغام می‌کند که به دانشجویان کمک می‌کند روابط میان حوزه‌های مختلف این رشته را بفهمند.

مطالب مرتبط