رعایت الزامی دستورالعمل های وزارت بهداشت برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹

بر اساس تازه ترین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، ارائه مدرک انجام واکسیناسیون کامل نمام استادان، کارکنان و دانشجویان در کلیه مقاطع برای ورود به موسسه الزامی است.

همه کارکنان، استادان و دانشجویان مشمول این دستورالعمل اعم از دائم، موقت، پاره وقت و فصلی یا افرادی که تازه استخدام شده اند باید نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.
موسسه آموزش عالی علوم شناختی موظف به اجرای کامل مواد این دستورالعمل از جمله  کنترل وضعیت واکسیناسیون همه افرادی است که به نحوی وارد محوطه موسسه می شوند.

بنا بر این ابلاغیه کلیه مدیران، مسئولان، کادر اجرایی، استادان و دانشجویان موسسه هنگام حضور در موسسه باید از ماسک استفاده کنند. از ورود افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند جلوگیری خواهد شد.

ورود و یا حضور دانشجویان، استادان و کارکنانی که دارای علائم بیماری واگیر (با تاکید بر علائم بیماری کرونا) هستند تحت هر شرایطی به داخل محوطه موسسه ممنوع است.

شرایط و میزان استفاده از استعلاجی کرونا برای دانشجویان و استادان با تأیید پزشک معتمد موسسه است.