روز جهانی ارتباطات مبارک

اولین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب، سخن گفتن از روی علم، آگاهی و اطلاع است.

۲۷ اردیبهشت ماه همزمان با روز تاسیس واحد تلگراف بین المللی (۲۷ ماه مه ۱۸۶۵) هر سال به عنوان نمادی از جهانی شدن ارتباطات گرامی داشته می‌شود و در ایران نیز با عنوان روز “ارتباطات و روابط عمومی” گرامی داشته می‌شود.

شعار جهانی این روز در سال جاری “کاربست فناوری‌های دیجیتال برای سالمندان و سالمندی سالم” است، گروه علوم شناختی- رسانه، موسسه آموزش عالی علوم شناختی به عنوان اولین نهاد دانشگاهی این رشته فرارسیدن روز جهانی ارتباطات را به همه اساتید، دانشجویان و فعالان حوزه ارتباطات تبریک و تهنیت می‌گوید.

از جمله اولویت‌های گروه علوم شناختی-رسانه در سال جاری ایجاد بستر مناسب با هدف کاربست داده‌های علوم شناختی به منظور تولید محتوا جهت ارتقاء و توانبخشی کارکردهای شناختی حوزه سالمندی در جامعه می‌باشد.