روش جدید الکترونیکی ارائه خدمات به دانشجویان – سامانه سجاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سامانه ای با نام سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)  با هدف بررسی درخواست های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به صورت الکترونیکی طراحی و راه اندازی کرده است.

در این سامانه خدمات آموزشی مختلف از جمله افزایش سنوات تحصیلی، تمدید سنوات تحصیلی، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی، تغییر رشته-گرایش، دفاع از پایان نامه/ رساله ، شرکت در آزمون جامع برای سومین بار، نظام وظیفه و …. در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه آموزش علی علوم شناختی برای استفاده از خدمات سامانه، ابتدا باید در سامانه  به نشانیportal.saorg.ir  پیش ثبت نام و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنند. سپس با ورود به سامانه، مراحل تکمیل پروفایل شامل اطلاعات شخصی و تحصیلی انجام و در نهایت درخواست مورد نظر از سربرگ خدمات ثبت و پیگیری شود.

ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور، به معنی ثبت درخواست نیست پس از اتمام کلیه مراحل ثبت نام و ورود به سامانه، از طریق سربرگ خدمات، به خدمت و درخواست مورد نظر دسترسی امکان پذیر است.

در ثبت اطلاعات شخصی باید نهایت دقت را داشت. درصورت ثبت ناقص اطلاعات، امکان دسترسی  به خدمات مورد نظر فراهم نخواهد شد.

دانشجویان متقاضی تمدید سنوات تحصیلی (آموزشی – پژوهشی) می بایست قیل از ثبت درخواست،اصل نسخه گزارش کتبی استاد راهنمای خود مبنی بر مدت زمان مورد نیاز برای دفاع از پایان نامه/ رساله را به مدیریت آموزش ارائه دهند. همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از نیمسال تحصیلی ۱۲ به بعد ضروری است قبل از ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی، مدرک پذیرش مقاله خود را به مدیریت اموزش موسسه ارائه نمایند.

راهنمای ثبت نام در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)

راهنمای درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان