رویکردی محاسباتی به بازنگری باور در سیستم های چندعاملی شناختی

عملکرد هر عامل شناختی، مبتنی بر مجموعه‌ای از مفاهیم و باورهای وی شکل می‌گیرد. لذا تغییر عملکرد یا رفتار یک عامل شناختی براساس بازنگری (حذف، اضافه و تغییر) هر یک از عناصر شبکه باور آن عامل شناختی صورت خواهد گرفت. بنابراین، هدایت و برنامه‌ریزی برای عامل‌های شناختی نیازمند درک و شناخت نسبت به شبکه باور آن عامل است.

از آنجا که برای درک بهتر مفاهیم و اصول در حوزه‌های پیچیده، اطلاع از زمینه و بستر تاریخی شکل گیری مفاهیم و ارتباطات آنها ضروری است، لذا ما در فصل‌های ابتدایی کتاب، در یک سیر تاریخی – مفهومی، به اصول پایه بازنگری باور و سپس بازنگری باور در عامل شناختی و پس از آن بازنگری باور در سیستم‌های چندعاملی شناختی با رویکردی محاسباتی پرداخته‌ایم. در پایان، برای علاقه‌مندان به کار عملیاتی جدی در این حوزه، زبان برنامه‌نویسی و ابزار کاربردی مناسب برای فعالیت‌های محاسباتی در حوزه بازنگری باور نیز معرفی شده‌اند.

«رویکردی محاسباتی به بازنگری باور در سیستم های چندعاملی شناختی» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط علی کربلایی نوروز و علی نصرت به نگارش درآمده است. انتشارات ققنوس در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط