زندگی یک سفر است (پزشکی از تبار رنسانس نوین)

ادلمن را پزشک دانشمند و شگفت‌آوری از «تبار رنسانس نوین» و سیاستگزاری زیرک همراه با گستره دانشی شگفت‌آور لقب داده‌اند. ادلمن علاوه بر دانش علمی ماهرانه و عمیق خود در حوزه نوروساینس، در موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی از بینش و آگاهی عمیقی برخوردار بود. همه این تواناییهای برجسته علمی و فرهنگی ادلمن، در نقش پزشکی ژرف‌اندیش را می‌توان در لابلای ۱۵ کتاب علمی نوروساینس و بیش از ۵۰۰ مقاله علمی پژوهشی برجسته او که با مشارکت همکارانش در حوزه‌های مختلف علوم نوروساینس به چاپ رسیده جستجو کرد.