سمپوزیم علوم شناختی و کاربردهای بالینی برگزار شد

به همت موسسه آموزش عالی علوم شناختی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، سمپوزیم یک روزه علوم شناختی و کاربردهای بالینی به صورت مجازی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در این رویداد که با سخنرانی جناب آقای دکتر خرازی، آقای دکتر حقدوست و آقای دکتر جغتایی آغاز گردید، به مباحث مربوط به علوم شناختی و کاربردهای آن در بالین پرداخته شد. در پنل نخست، اساتید گرانقدر به معرفی علوم شناختی، اختلالات عصب روانشناختی و نقشه برداری مغز پرداختند. ارزیابی شناختی، ارتقا و توانبخشی شناختی و تکنولوژی شناختی و کاربرد آن در بیماری ها عناوین اصلی پنل دوم سمپوزیم بود. پنل پایانی، به معرفی مراکز فعال در حوزه علوم شناختی در کشور از جمله ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، کلینیک مغز و شناخت و شتابدهنده کاگنوتک اختصاص داشت. در این سمپوزیم حدود ۱۳۰ نفر از علاقه مندان حضور داشتند.