شروع ثبت نام و انتخاب واحد درس برای نیمسال اول سال تحصیلی

ثبت نام و انتخاب واحد های درسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی  از روز  شنبه ۱۹ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ از طریق سامانه آموزشی انجام پذیر می باشد.

دانشجویانی که تا کنون در  سامانه سجاد ثبت نام نکرده اند می بایست ابتدا با مراجعه به  https://portal.saorg.ir/mentalhealth   و https://portal.saorg.ir/physicalhealth در  این سامانه ثبت نام و سپس نسبت به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان خود اقدام نمایند.

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی موسسه از روز یکشنبه سوم مهر ماه شروع می شود. کلیه کلاس های درس به صورت حضوری و در محل موسسه واقع در شهر پردیس تشکیل خواهد شد.

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در در مرحله آموزشی و یا در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه یا رساله نیز می بایست در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد های درسی اقدام نمایند.

ثبت نام نکردن و انتخاب نکردن واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، به منزله “عدم مراجعه”  تلقی می شود و دانشجو  دچار “وقفه تحصیلی” خواهد شد در اینصورت موسسه ناگزیر به صدور حکم “غیبت” برای دانشجو می باشد. در این صورت دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی و یا در صورت بیماری تقاضای مرخصی استعلاجی خود را کتبا اعلام  و موافقت کتبی موسسه را کسب نماید تا مشمول “وقفه تحصیلی” نگردد.

روش پرداخت شهریه:

بمنظور ثبت در فهرست دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه، ضروری است علاوه بر تکمیل پرونده آموزشی، دانشجو هنگام ثبت نام و انتخاب واحد مجموع مبلغ شهریه ثابت و متغیر را بصورت یکجا و برخط و از طریق سامانه آموزشی  پرداخت نماید کلیه دریافتی ها ی موسسه از دانشجویان  فقط به صورت برخط و از طریق سامانه آموزشی صورت می گیرد. هیچ نوع پرداخت به صورت نقد، چک و یا سفته امکان پذیر نیست.

 

پیوست ها:

راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی           (PDF)

راهنمای ثبت نام اولیه در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان    (PDF)

راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان          (PDF)

روزشمار آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱      (PDF)