شروع کلاس های درس موسسه از ۳ اسفند – تاخیر در ثبت نام

کلاس های درس دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد  موسسه آموزش عالی علوم شناختی  از روز  سه شنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ تشکیل و تا پایان اسفند ۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار می شود.

نظر به بروز نقص فنی خارج از کنترل واحد فناوری اطلاعات موسسه در راه اندازی و بروز رسانی سامانه  آموزشی – پژوهشی جدید موسسه، دانشجویان می توانند قبل از ثبت نام و انتخاب واحد طبق جدول آموزشی پیوست تا ۸ اسفند ماه بصورت مجازی در کلاس های درس شرکت نمایند. دانشجویان برای شرکت در کلاس های درس می توانند از “نام کاربری” و “گذرواژه” کلاس های مجازی در نیمسال اول سال تحصیلی جاری استفاده نمایند.