ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در آذر ماه برگزار می شود

ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سطح ملی و بین المللی در آذر ماه سال جاری برگزار می شود. جشنواره با هدف تبدیل ایده به کسب و کار، پرورش استعدادها، تقوین روحیه نوآفرینی و کارآفرینی در جوانان  برگزار می شود.

محورهای ششمین جشنواره در حوزه علوم پایه و همچنین هوش مصنوعی به عنوان رویکرد ویژه خواهد بود. مهلت ارسال ایده به جشنواره در تاریخ اول مهر ماه به پایان می رسد. جشناره از برگزیدگان حوزه های مختلف حمایت ویژه خواهد کرد.

برای اطلاع بیشتر به سامانه جشنواره به نشانی https://ysf-persia.com مراجعه شود.