شناخت اجتماعی از مغز تا فرهنگ

بیشتر ما به آنچه دیگران درباره ما فکر می‌کنند، اهمیت می‌دهیم. همچنین این‌که ما چگونه دیگران را درک می‌کنیم نیز برای همه ما مهم است. شناخت اجتماعی، هر دو این فرآیندها را توضیح می‌دهد. این کتاب، یک کتاب خود یاری نیست، اما به شما کمک می‌کند تا هدایت جهان اجتماعی را در دست گیرید. این کتاب در مورد انجام کارهای خوب نیست، اما به شما کمک خواهد کرد که در جهان تفاوت ایجاد کنید. همچنین یک کتاب علمی- تخیلی نیست، اما داستان های خوبی را تعریف می کند. شناخت اجتماعی به طیف قابل توجهی از پدیده‌های مفید برای افراد و شرایط انسانی توجه دارد. شناخت اجتماعی همه این کارها را در قالب علم روان‌شناختی انجام می‌دهد. بیایید تا یک تجربه معمولی، از یک شناخت اجتماعی اشتباه را در نظر بگیریم. کافی ‌است در یک مهمانی به کسی بگویید که یک روانشناس، حتی فقط دانشجوی روان‌شناسی هستید. گفتن این‌که کارهای پژوهشی انجام میدهید و نمی‌توانید ذهن‌خوانی کنید، هیچ کمکی نمی‌کند. واکنش اجتناب‌ناپذیر طرف مقابل این خواهد بود که یا از این‌که همه جا او را تحلیل کنید، ترسیده و از شما می‌گریزد؛ یا این‌که بلافاصله تمام رازهای خصوصی‌اش را برای شما فاش می‌کند. یکی از دوستان روانشناس ما با این ادعا که برنامه ریز کامپیوتر است، از بروز چنین موقعیت‌هایی اجتناب می کند.

مطالب مرتبط