شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت)

ارتباط علوم شناختی و تربیت از اوایل شکل‌گیری علوم شناختی مطرح شد. انجمن بین المللی علوم، پس از طرح این ارتباط، تربیت را یکی از حوزه‌هایی تلقی کرد که از یافته‌های علوم‌شناختی بهره می‌برد؛ زیرا مقوله‌هایی همچون یادگیری، توجه، حافظه، خلاقیت و هوش از مفاهیم پایه تربیت  که محسوب می‌شوند که در تبیین‌های شناختی، فهم جدیدی از آن‌ها مطرح می‌شود. از آنجا که کودک از اولین روزهای حیات خود فعالانه به یادگیری می‌پردازد و ذهن و مغز خود را توسعه می‌دهد، آموزه‌های شناختی می‌توانند به رشد قوای ذهنی کودک و نحوه استفاده او از ذهن و مغزش یاری برسانند. از متخصصان قلمرو بین رشته‌ای علوم شناختی که به دنبال فهم ماهیت و کارکرد ذهن و مغز هستند، انتظار می‌رود به متخصصان تعلیم و تربیت کمک کنند تا برای تعلیم و تربیت، مبانی علمی جدیدی فراهم کنند و براساس آن برای کنشگران تربیت اصول و تجویزهای عملی ارائه دهند.

«شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت)» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط دکتر محمود تلخابی به نگارش درآمده است. انتشارات سمت در سال ۱۳۹۸ این کتاب را منتشر کرده است.

 

 

مطالب مرتبط