طراحی سلامت

امروزه در دنیای طراحی، سلامتی و رفاه از موضوعات بسیار مهم به شمار می آیند. به بیان ساده، این رویکرد از طراحی که به طراحی برای سلامت معروف است، ساختن ساختارهایی است که جامعه را سالم‌تر کند. برای نخستین بار این آرون آنتونوسکی، استاد جامعه‌شناسی حوزه سلامت بود که برای بیان نظریه خود از واژه salutogenesis استفاده کرد. وی این واژه را از ترکیب دو واژه یونانی جنسیس به معنای خاستگاه و واژه لاتین سالوت به معنای سلامت و رفاه ابداع نمود که می توان آن را به ” ریشه‌های سلامتی ” ترجمه کرد. در این نظریه به جای تمرکز بر روی بیماری، بر رابطه بین سلامت، استرس و مقابله با آن شرایط تکیه می شود.

طراحی برای سلامت، ابزاری مفید برای درک مفهوم سلامتی و طراحی و ارتباط آن دو با یکدیگر است؛ چرا که اصول طراحی برای سلامت از بنیه ای قوی برخوردار  بوده و به اندازه کافی دارای انعطاف‌پذیری است تا به راحتی در هر نوع محصول و ساختمان و در هر مقیاس بتواند اعمال شود.

در چهارمین نشست از دورهمی‌های انجمن علمی – دانشجویی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، میزبان دکتر سهند عباسی از دانشگاه تک تگزاس هستیم تا با همراهی ایشان حوزه‌ی طراحی برای سلامت را شناخته و تأثیر این حوزه از طراحی را بر سلامت بشر امروز درک کنیم. بدون تردید یکی از توانمندی های طراحی شناختی آن است که در حوزه‌های طراحی برای سلامت ورود کرده و با هم‌افزایی امکانات مختلف اتفاقات جدیدی در این حوزه از طراحی را رقم بزند.

لینک ثبت نام:
cogdesclub.com/salutogenic_design

وب سایت انجمن علمی طراحی شناختی:
www.cogdesclub.com