علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد

کتاب حاضر با هدف آشنا نمودن دانشجویان مختلف در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و عموم مردم علاقه مند به شناخت و علوم اعصاب شناختی تهیه شده است. شناخت را می توان به نوعی کلیه فرآیندهای ذهنی ناشی از عملکرد مغز از جمله توجه، تمرکز، ادراک، حافظه، بازشناسی، تصویرسازی ذهنی، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر و توانایی یادگیری و به کار بردن زبان تعریف نمود. به علاوه رشته هایی از جمله هوش مصنوعی و مدل سازی کامپیوتری نیز وارد حوزه شناخت شده و پیشرفت های قابل توجهی را امکانپذیر نموده اند. به طور خلاصه درک ما از شناخت در موجودی به نام انسان به سرعت رو به گسترش است و بخش مهمی از این دانش مرهون مطالعات انجام شده با استفاده از تصویربرداری از مغز می‌باشد. این کتاب به بررسی چگونگی کارکرد مغز و پیدایش عملکردهای مختلف ذهنی از دیدگاه علوم اعصاب می پردازد.

«علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط دکتر شهرام ضرابیان و دکتر عباس حق پرست نگارش شده است. انتشارات نرم افزاری هامون در سال ۱۴۰۰ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط