فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۱۴

 

آنچه ملاحظه می‌کنید ترجمه بخش غدد درون ریز و تولید مثل کتاب جهانی فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال است. بخش غدد درون ریز اهمیت بسیار بالایی در بدن دارد، کافی است به اطراف خود دقیق نگاه کنیم، قربانیان کمبود انسولین یا کمبود کلسیم و بالاتر از آنها تیروئید و رشد که آثار جبران ناپذیری بر زندگی یا حتی حیات فرد دارد، مثل روز روشن است. به همین جهت، تاکنون افراد فرهیخته زیادی در این زمینه جایزه نوبل گرفته اند. در سال ۱۹۴۳ ادوارد دویزی وقتی ساختار ویتامین K  را کشف کرد این جایزه را دریافت نمود. برناردو البرتو هوسای توانست با پیدا کردن نقش هورمون های هیپوفیز قدامی در متابولیسم قند جایزه نوبل در فیزیولوژی را دریافت کند.

 

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.