مجموعه ای از دروس علوم اعصاب شناختی توسط دانشگاه ام آی تی

دانشگاه ام آی تی مجموعه ­ای از دروس علوم اعصاب شناختی را که توسط خانم پروفسور ننسی کنویشر در ۲۴ قسمت ارائه شده است در آدرس زیر عرضه می­کند. مشاهده این برنامه برای همه دانشجویان علوم شناختی قابل توصیه است.

 

https://ocw.mit.edu/courses/9-13-the-human-brain-spring-2019/video_galleries/lecture-videos