مجموعه نشست های گروه رسانه

مجموعه نشست های پیشکسوتان رسانه در روزهای دوشنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه و ۹ و ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ تا ۱۳ با حضور اساتید برجسته حوزه رسانه برگزار خواهد شد. این جلسات به میزبانی خانم دکتر هانیه یارمند دبیر گروه رسانه- علوم شناختی بوده و حضور در جلسات برای عموم آزاد است.

آدرس صفحه وبینار https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub