مرزهای آگاهی: شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز

آیا جنین انسان رویاهایی دارد که برای عملکرد پس از تولد ضروری است؟
آیا احساسات منفی بیشتر در سمت چپ صورت بازتاب پیدا می کنند؟

پاسخ پوپل، متخصص علوم اعصاب، به هر دو سوال مثبت است. پوپل در کتاب حاضر تلاش می‌کند تا نشان دهد که ذهن ناهشیار، چه به آرای فروید معتقد باشیم چه نباشیم، وجود دارد. وی در فصل های کوتاه الگوهایی را در کلام و شعر جستجو می‌کند تا نشان دهد چطور ساعت زیستی فرد بر تجارب کاری، افسردگی، خواب، بیداری و بی حوصلگی او تاثیر می‌گذارد. او و همکارانش، با آزمایش های گوناگون، مدلی سلسله مراتبی از تجربه زمانی انسان به دست می‌دهند و به تعریفی جدید از آگاهی می‌رسند.

 

«مرزهای آگاهی: شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط ارنست پوپل نگارش شده و توسطه دکتر مهرنوش خاشابی ترجمه شده است. انتشارات ارجمند در سال ۱۳۹۵ این کتاب را منتشر کرده است.