مغز شناخت و رفتار

آن‌چه اینک پیش‌روی دارید، ششمین مجموعه از سلسله مقاله‌های «سمینارهای ادواری مطالعه مغز، شناخت و رفتار» همراه با نقد و تبادل نظر درباره آن‌هاست. همان‌گونه که پیشتر توضیح داده‌ایم، هدف از برگزاری این سمینارها، فراهم کردن فضایی برای بحث و نقد آرا و انتشار یافته‌های محققان و صاحب‌نظران در علوم مرتبط با مغز، شناخت و رفتار بوده است.

مطالب مرتبط