مقاومت در شناخت درمانی

خواندن این کتاب می‌تواند به ما کمک کند تا پی ببریم که چرا برخی از مراجعان با سبک فکری و رفتاری خود باعث دامن زدن به مشکلات یا حفظ وضعیت نابسامان زندگی‌شان می‌شوند. بخش‌هایی از کتاب به نقش درمانگران در پدیدآیی مقاومت مراجعان پرداخته است. نه تنها بر مشکلات انگشت گذاشته است بلکه راه‌حل‌های کارگشا نیز در اختیار متخصصان قرار داده است. در هر صورت کتاب است که باعث می‌شود مراجعان مقاوم به درمان بهتر بتوانند در راه تغییر گام بردارند.

اگر به دنبال کتابی هستید که از چشم‌اندازی نوآیین و جدید به مسئله‌ای مهم پرداخته باشد که تابه‌حال مورد غفلت قرار گرفته است پس گمشده خود را پیدا کرده‌اید. هر متخصص بالینی که با مقاومت مراجعان در جلسه درمان رو‌به‌رو می‌شود باید این کتاب را بخواند.

از دانشجویان دوره‌های رفتار درمانی شناختی تا متخصصان بالینی صاحب صلاحیت و با تجربه، همه می‌توانند از این کتاب سود ببرند. این کتاب می‌تواند یکی از منابع اصلی و ارزشمند دوره‌های رفتار درمانی شناختی باشد. مثال‌های بالینی متعدد باعث افزایش غنای کتاب و اندیشه‌برانگیز می‌شود. همین مثال‌ها می‌تواند عصای دست درمانگران پرتجربه و صاحب صلاحیت شود تا درمان موثرتری ارائه دهند.