مهلت دفاع از رساله / پایان نامه

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی دارای شرایط  فقط تا قبل از شروع نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  فرصت دارند از رساله یا پایان نامه خود دفاع کنند.

دانشجویان متقاضی واجد شرایط ضروری است درخواست خود را به همراه سایر مدارک لازم تا روز روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه از طریق رایانامه Library@iricss.org ارسال دارند. برای کسب اطمینان از دریافت کلیه مدارک با شماره تلفن۰۲۱۷۶۲۹۱۱۳۰داخلی ۳ تماس گرفته شود.

درخواست های دریافت شده پس از ۲۱ شهریور، در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

مدارک لازم:

  1. برگه تکمیل شده درخواست دفاع از رساله (دانشجویان دوره دکتری)
  2. برگه تکمیل شده درخواست دفاع از پایان نامه (دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)
  3. متن کامل رساله / پایان نامه
  4. گواهی همانندجو
  5. نامه پذیرش مقاله (دانشجویان دوره دکتری)