موسسه آموزش عالی علوم شناختی روز دوشنبه تعطیل خواهد بود

حسب اطلاعیه رسمی استانداری تهران به علت تشدید و انتشار ریز گرد در سطح استان تهران، فردا، دوشنبه ۱۳تیر ماه موسسه آموزش عالی علوم شناختی تعطیل خواهد بود. آزمون پایان نیمسال در روز دوشنبه برگزار نخواهد شد.