موسسه آموزش عالی علوم شناختی روز یکشنبه تعطیل خواهد بود

موسسه آموزش عالی علوم شناختی با هدف مدیریت مصرف گاز، فردا، یکشنبه ۲۵ دی ماه تعطیل خواهد بود. در صورت فوریت با رایانامه info@icss.ac.ir  تماس گرفته شود.