نشست تخصصی علوم شناختی و رسانه

نشست تخصصی

موضوع: نورومارکتینگ و از نظریه تا عمل

سخنران: دکتر شقایق چیت ساز (عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی) 

  تاریخ: پنجشنبه ۶ اردیبهشت

  ساعت : ۱۲:۳۰

محل: موسسه آموزش عالی – ساختمان آموزشی – سالن  ۴۳-۲

مطالب مرتبط