نشست دفاع از رساله دکتری

 

عنوان:مقایسه تاثیر درمان تحریک الکتریکی جمجمه ای و بازتوانی شناختی رایانه ای بر تغییرات هموداینامیکی منطقه پیش پیشانی مغز کودکان دارای اختلال بیش فعالی

 

  استاد راهنما: دکتر علیرضا مرادی — دانشجو :سیده ندا قدمگاهی ثانی( دانشجوی رشته روانشناسی شناختی )

تاریخ:سه شنبه ۱۴ شهریور۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۳۰

مکان:کلینیک مغز و شناخت – خیابان زرتشت شرقی شماره ۳۳