نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  

نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 عنوان:

بررسی اثر عمل جراحی تالاموتومی روی حافظه کاری

 

  

  استادان راهنما:

  دکتر احسان رضایت – دکترمهدی صنایعی

 

 

 دانشجو :  شهرزاد محمدپور اصفهان

 (دانشجوی رشته روانشناسی شناختی)

روز :  چهارشنبه ۸  شهریور  ۱۴۰۲

ساعت:   ۰۸:۳۰

مکان:   موسسه آموزش عالی علوم شناختی

ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶- ۲