نشست طراحی شناختی

بدون تردید، دنیای امروز دنیای تغییرات با سرعتی باورنکردنی است. در این سرعت تغییر روزانه محصولات زیادی در قالب ملموس و دیجیتال به منصه ظهور می‌رسد. منظور از محصول طیف وسیعی از مصنوعات فیزیکی اطرافمان و مضاف بر آنها محصولات دیجیتال نظیر انواع اپلیکیشن­‌ها، وبسایت‌­ها، خدمات و سیستم‌ها است که با این هدف طراحی شده­‌اند تا ارتباط نوع بشر را با دنیای اطراف تسهیل کرده و تجربه دلنشینی برای کاربران به ارمغان آورد. در این میان، سؤالی که ذهن را بشدت درگیر می­‌کند این است که با این شتاب بی‌­نظیر تولید محصولات، که ارتباط مستقیم با فرآیندها و مهارت‌­های شناختی انسان دارد، سهم طراحی شناختی در خلق و بازتولید محصولات عصر حاضر چقدر است؟
آیا ظرفیت فعالیت طراحان شناختی در فضای تولید محصولات در کشور بدرستی معرفی و شناخته شده ­است؟
در این نشست بر آنیم تا به سؤالاتی با این مضمون پاسخ دهیم و با فرایندهای حل مسأله توسط طراحان آشنا شویم.

لینک ورود به جلسات:
www.skyroom.online/ch/cogdesschool/cogdesclub