نقاط کور بین ما

همه ما می‌خواهیم روابط مثبت، سازنده و اصیلی را با اعضای خانواده، دوستان، هم سن و سالان، همکاران و یا محبوب خود تجربه کنیم. اما در این بین، مدام در تله خطاهای مرتبط با تفکر گرفتار می‌شویم؛ خطاهایی که به شدت به روابط ما در سطح افراد و جامعه آسیب می‌رسانند. این خطاها سوگیری های شناختی نامیده می‌شوند و زمانی رخ می‌دهندکه مغز ما براساس پیش فرض های خود دست به تفسیر اطلاعات می‌زند. متاسفانه ما در ذهن خود نقاط کور پنهانی داریم که بخش های مختلف زندگی مان را نابود می‌کند. اگرچه تحقیقات درباره ماهیت و خطرات این نقاط کور روانی نسبتا جدید است اما دانشمندان روانشناسی، اقتصاد رفتاری، علوم اعصاب شناختی و رشته های مرتبط تا کنون بیش از صد نوع سوگیری شناختی را کشف کرده اند.

امروزه کمتر کسی قادر به انکار سوگیری شناختی است و دانشمندان، نه می‌توانند مغز سوگیرانه ما را خوب جلوه دهند و نه می‌توانند به اندوه ناشی از روش های همیشه غیرمنطقی ما رضایت دهند. دکتر گلب سپرسکی به عنوان یکی از برجسته ترین متخصصان رفتاری در این کتاب رایج ترین انواع سوگیری های شناختی «پنهان» را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه این سوگیری ها چشم ما را به روی حقایق می‌بندند. او هم چنین در این کتاب تکنیک هایی را آموزش می‌دهد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان این سوگیری‌های شناختی را کاهش داد و یا حتی از بین برد. با مطالعه این کتاب، مهارت های کلیدی سوگیری زدایی را خواهید آموخت و خواهید توانست پیش از هر نوع تصمیم گیری عجولانه بر پایه انگیزه های دیگران، به شکلی عینی و بی طرفانه موقعیت هایی را که در آن درگیر هستید ارزیابی کنید.

«نقاط کور بین ما» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط گلب سپرسکی نگارش و صدیقه فرهادی ترجمه شده است. انتشارات تهران سایلاو در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.